Limits to democracy?

Ctrl+Alt+Dem

Jan Blommaert

Slides of a public lecture given at the Hellenic American College, Athens, on 27 February 2015.

ScreenHunter_135 Feb. 28 19.21

ScreenHunter_136 Feb. 28 19.21

ScreenHunter_137 Feb. 28 19.22

ScreenHunter_140 Feb. 28 19.22

ScreenHunter_141 Feb. 28 19.23

ScreenHunter_142 Feb. 28 19.23

ScreenHunter_143 Feb. 28 19.23

ScreenHunter_144 Feb. 28 19.24

ScreenHunter_146 Feb. 28 19.24

ScreenHunter_147 Feb. 28 19.24

ScreenHunter_148 Feb. 28 19.25

ScreenHunter_149 Feb. 28 19.25

ScreenHunter_150 Feb. 28 19.25

ScreenHunter_152 Feb. 28 19.26

ScreenHunter_154 Feb. 28 19.26

ScreenHunter_155 Feb. 28 19.27

ScreenHunter_156 Feb. 28 19.27

by-nd

View original post

Advertenties

Preken voor eigen parochie is prima – en noodzakelijk

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

DagvhSocialisme2013-workshopfiscaliteitDSCN2497

Jan Blommaert 

Ik ben nu een tijdje actief op sociale media en wil even terugblikken op mijn ervaringen. Vooreerst: de beslissing om een eigen Facebook profiel op te maken was moeilijk, en deels heb ik me er met tegenzin in gestort. Maar deze beslissing was vooraf gegaan door een paar jaar grondige observatie van Facebook door mezelf en enkele andere leden van mijn onderzoeksgroep, in een zoektocht naar de bepaling van wat werkt en wat niet werkt op dat medium.

We constateerden dat Facebook een medium is met bijzonder grote beperkingen en beladen met heel veel illusies. Die illusies zijn kwantitatief – de idee, of het gevoel, dat een groot aantal vrienden of grote aantallen “likes” voor berichten meteen ook grote invloed en impact betekenen. Dat is niét zo, en mensen die zich bezig houden met internetmarketing zullen dat bevestigen. Op Facebook kan men via “shares” potentieel heel veel mensen…

View original post 942 woorden meer

Effecten van BTW verhoging: een oefening

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

ER consumptie achilleshiel fig 1Jan Blommaert 

Vermits Van Overtveldt er weinig voor voelt om zijn tax shift in de richting van een vermogensbelasting te duwen – de rijken zijn immers een zegen voor de samenleving – overweegt hij een verhoging van de BTW als middel om de inkomsten van de staat te verhogen. Ik ga het hier niet hebben over het feit dat een neoliberale regering die de verkiezingen introk met slogans over de “pestbelastingen” van “socialistische” regeringen nu zelf forse belastingverhogingen moet invoeren (BTW staat voor Belasting op Toegevoerde Waarde, dames en heren) en er dus blijkbaar niet in slaagt haar staathuishouding via de aangekondigde receptuur te saneren. Laat ons gewoon even kijken naar realistische effecten van een dergelijke BTW-verhoging.

Een BTW-verhoging is lineair, ze raakt ieder product voor elke consument, rijk of arm – en is daardoor zowat de meest onrechtvaardige belasting die er is. Noteer ook dat een BTW-verhoging zowel…

View original post 1.890 woorden meer