Hoe zat dat weer met links en Vlaams-nationalisme?

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

2897840624Jan Blommaert 

In december 2012 publiceerde ik een lange tekst over de relatie tussen de politieke linkerzijde en het Vlaams-nationalisme. Het stuk reageerde op uitspraken van Ludo Abicht en Kevin Absillis, die in opiniestukken het klassieke deuntje zongen van een dwaze en naïeve “zelfverklaarde linkse intelligentsia” die domweg en zonder argumenten het nationalisme afwezen en daarmee zo ongeveer de vreselijkste intellectuele en politieke vergissing begingen. Ik gaf toen een historiek van dit debat en de argumenten, en concludeerde dat er voor de linkerzijde niets te rapen viel binnen wat in dit land als nationalisme geldt.

In april 2016 leven we al bijna twee jaar onder wat we nu best het “reëel bestaande nationalisme” noemen: een bewind waarbij de N-VA van Bart De Wever de dominante partij is op zowat alle bestuursniveaus in Vlaanderen. De partij heeft middels geniale campagnes gekenmerkt door een ongezien niveau van populisme de lokale verkiezingen van oktober…

View original post 1.363 woorden meer

Advertenties

De context van “we leven boven onze stand”

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

ScreenHunter_795 Apr. 20 09.17Jan Blommaert 

Op zestien april dit jaar deed Vice-Premier Kris Peeters een uitspraak die nogal wat stof deed opwaaien:

“Niemand vindt van zichzelf dat zijn levensstandaard te hoog ligt”, zegt minister van Werk Kris Peeters in een gesprek met onze krant. “Niet de werklozen, niet de werknemers. Niet de gepensioneerden, niet de gefortuneerden. Maar het punt is: we leven met zijn allen ­boven onze stand. Wij allemaal. De regering moet de moed hebben om iedereen rechtvaardig te laten ­meewerken aan het herstel van dat evenwicht.”

Peeters blikte terug op de begrotingscontrole die pas achter de rug lag, en waarin naast een paar miljarden nieuwe besparingen en inkomsten ook een zeer omstreden “wet-Peeters” werd aangekondigd, waarmee de 38-urige werkweek op de schop ging. En hij keek vooruit naar de volgende begrotingscontrole – in deze termen:

“Dat was slechts een vingeroefening voor wat ons deze zomer wacht: de begrotingsopmaak voor 2017. Dan…

View original post 3.769 woorden meer