De Wever is géén populist. Oh nee?

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

media_xll_8058066

Jan Blommaert 

Op 7 mei 2016 pakte het weekbad Le Vif L’Express uit met de stelling dat Bart De Wever geen “populisme” verweten kon worden. Dat was zo vastgesteld door een team taalkundigen, Franstaligen zowel als Vlamingen. Lectuur van wat die taalkundigen aan argumenten bijeenbrachten deed me de wenkbrauwen fronsen. Wat volgt kan men best zien als een aantal kleine vraagtekens die ik plaats bij de bevindingen van mijn gewaardeerde collega’s.

Zwoegen met populisme

Alles hangt uiteraard af van hoe men “populisme” omschrijft. En we weten dat er heel uiteenlopende definities van die term circuleren (een interessante bron is deze). Laat ons beginnen met de minst nuttige, die van de dikke Van Dale. Populisme is, volgens die bron, een “neiging zich te richten naar de massa van de bevolking”. We zitten onmiddellijk in de problemen, want deze definitie gaat ervan uit dat er zoiets bestaat als een helder te…

View original post 4.238 woorden meer

Advertenties