15 times when Jeremy Corbyn was on the right side of history

The World Turned Upside Down

jezza aparted1. Apartheid: Jeremy was a staunch opponent of the Apartheid regime and a supporter of Nelson Mandela and the ANC. He was even arrested for protesting outside the South African embassy in 1984.
2. Chile: Jeremy was an opponent of the brutal dictator Pinochet (an ally of the British government under Thatcher) and was a leading campaigner in the quest to bring him to justice. In 1998 Pinochet was arrested in London.
3. LGBT rights: As noted in Pink News, Jeremy was an early champion of LGBT rights. At a time when the Tories decried supporting LGBT rights as ‘loony left’, Jeremy voted against section 28 which sought to demonise same-sex relationships.
4. The Miners’ Strike: Jeremy went against the Labour leadership and fully supported the miners in their effort to prevent the total destruction of their industry and communities. Cabinet papers released last year prove that the NUM…

View original post 691 woorden meer

Advertenties

De frame van de slimme en de domme

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

gorilla-populisme-502Jan Blommaert

Bij elke verkiezing, bij elk referendum krijgen we allerhande zogenaamde analyses. We krijgen die, merkwaardig genoeg, vaak al lang voordat mensen hebben gestemd. En die analyses volgen een vaste frame: de slimme en de domme. De frame gaat over “waarom” mensen op bepaalde manieren stemmen, en hanteert de volgende aannamen:

  1. Men gaat ervan uit dat elke stem voor een kandidaat en/of partij een rechtstreekse weergave is van de slogans, het platform en het programma van die kandidaat of partij.
  2. Men gaat daarbij uit van sociologische stereotypen: laagopgeleiden stemmen slaafs, zonder echt te begrijpen wat ze hebben goedgekeurd door hun stem; hoogopgeleiden stemmen op basis van uitstekende informatie die ze heel goed begrijpen. De dommen zijn het kanonnenvlees van het populisme, de slimmen hebben een grondig politiek begrip en stemmen uit rationele overtuiging.
  3. Simpele opiniepeilingen en exit-polls kunnen op die manier mooie lineaire correlaties leggen: leg gewoon een verband…

View original post 826 woorden meer

De boekbespreking als politiek wapen

De boekbespreking als politiek wapen

Ico Maly

Een analyse van Absillis ‘vernietigende’ recensie van N-VA – Analyse van een politiek ideologie

Interessant. Een dikke 3 jaar na de publicatie van mijn doctoraat verschijnt een bespreking ervan in Wetenschappelijke Tijdingen van de hand van Absillis. Het wordt heel snel opgepikt door Het Pallieterke, De Bron en enkele andere obscure (extreem)-rechtse en Vlaamse nationalistische media. Eindelijk, na drie lange jaren wachten, de zo noodzakelijke vernietigende bespreking. Het was wachten totdat het zou opduiken in de mainstream media. Vrijdag was het zover. De Morgen interviewde Bruno De Wever en bracht de ‘vernietigende recensie’ ter sprake. Van de marge naar de mainstream.

3dedrukNVA-AnalyseVanEenPolitiekeIdeologieDe bespreking

Volgens Bruno De Wever bewijst de recensie dat ik (1) methodologische fouten heb gemaakt en (2) dat het boek een foute cover heeft. De eigenlijke bespreking verwijt me voornamelijk een discours analist te zijn en in het bijzonder een leerling te zijn van Jan Blommaert en…

View original post 2.742 woorden meer