Over de eenheid van links.

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

Screen_Shot_2015-05-07_at_11.14.44_AM_850_573Jan Blommaert

(Deel van een oudere tekst waarin ik het heb over de Britse onafhankelijke socialist Ralph Miliband, en zijn kritiek op Labour.)

Carl Devos is weer van oordeel dat een stem voor de PVDA “links verzwakt”. Een stem voor de sp.a zou dan allicht “links versterken” nemen we aan. Dit is een oud argument, en Ralph Miliband maakte er decennia geleden al brandhout van. 

Een andere constante in het beleid van Labour, waarvoor Miliband geduld noch begrip had, was de voortdurende oproep om ‘de linkerzijde niet te versplinteren’. Van zodra Labour vanuit de linkerzijde onder vuur kwam te liggen werd dit argument bovengehaald: linkse kritiek op Labour is nergens goed voor want ze verzwakt het ‘linkse front’, en dus Labour, en zou zo de ‘linkse zaak’ eerder schaden dan baten.

Miliband verwerpt dit argument op eenvoudige empirische gronden. Telkens dit soort van conflicten optrad in de geschiedenis van Labour…

View original post 221 woorden meer

Advertenties

Iedereen communist.

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

5493180427191120Jan Blommaert

Buiten de N-VA zijn zowat alle partijen links tot uiterst links, aldus Voorzitter-voor-het-Leven Bart De Wever. En wat de groenen betreft: eigenlijk zijn dat gewoonweg communisten.

Anticommunisme wordt een verkiezingsthema. En vermits verkiezingen op de ene of andere manier toch ook nog altijd een beetje over concrete programma’s gaan, verdient het aanbeveling om het ‘communisme’ van de partijen die De Wever zo angstig maken van naderbij te bekijken. Wie voorafgaand aan de oefening even het geheugen wenst op te frissen over waar ‘communisme’ historisch voor staat, kan even door Wikipedia struinen.

De meest uitgesproken ‘communistische’ partij die zich aanbiedt aan de Vlaamse kiezer op 26 mei is vanzelfsprekend de PVDA, en ik doe geen wilde gok wanneer ik ervan uitga dat de andere ‘linkse tot extreemlinkse’ partijen een gematigder programma voorstaan.

Het hele verkiezingsprogramma van de PVDA is hier te lezen. Ik pik er enkele hoofdpunten…

View original post 1.278 woorden meer

Het probleem met onze universiteiten

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

Mai-68-pegre-rouge-La-SorbonneJan Blommaert

Thierry Baudet haalde het nieuws met de electorale overwinning van zijn Forum voor Democratie in de verkiezingen voor de Provinciale Staten van maart 2019. En hij haalde het nieuws met de opmerkelijke speech die hij naar aanleiding daarvan gaf. In die speech stelde hij onder andere het volgende:

We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen

“Onze universiteiten”. Blijkbaar zijn ze bolwerken van cultuurmarxisme en verwante linkse indoctrinatie, plaatsen waar jonge mensen Politieke Correctheid aanleren en onvoldoende met “afwijkende meningen” worden geconfronteerd. En blijkbaar moeten de geesten van onze jongeren beschermd worden tegen dit gif.

Er is niets origineels aan die uitspraak van Baudet. Intengendeel, het motief van de linkse universiteiten is al jaren een van de vaste gemeenplaatsen in Nieuw-Rechtse politieke propaganda – van de associatie tussen universiteiten, politiek Links, cultuurmarxisme en politieke correctheid zijn…

View original post 644 woorden meer

Voor wie haar soms geweld aandoet: over politieke correctheid

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

ScreenHunter_1417 Dec. 03 16.49Opmerkingen bij Over Politieke Correctheid. Gerben Bakker en Gert Jan Geling. Amsterdam: Boom Uitgevers, 2018. 274 pagina’s. 

Jan Blommaert

Over dit boek verschijnt binnenkort een lange recensie, waarin ik de volgende hoofdlijn ontwikkel. Politieke correctheid (PC) is een term die gegeven wordt voor een bepaalde vorm van discours, en ik lees het boek dan ook als discoursanalyst. Vanuit dat standpunt zie ik dat het boek geen object heeft: het heeft het niet over de concrete discours, wel over wat Bakker en Geling een “taaldelict” noemen – de morele veroordeling van discoursvormen die zelf niet behandeld worden. Het boek geeft evenmin actoren van PC: er is de afbakening van een “kamp” dat volkomen voortvloeit uit de morele omschrijving van hun object. Dat kamp is een volstrekt impressionistisch links, en het is links dat door z’n discursief wangedrag de rechterzijde een hekel aan PC heeft bezorgd.

Het boek schetst ook geen 

View original post 4.920 woorden meer

De “Liberaal” 2.0

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

United_States_Declaration_of_Independence

Jan Blommaert

(Deel van een oudere tekst getiteld “Wilders en Waarden”.)

Geert Wilders, die Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet afgeschaft wenst te zien – het gelijkheidsbeginsel – ziet zichzelf als volbloed liberaal. Hij begon zijn carriëre bij de VVD en zijn huidige partij heet – kan het liberaler? – Partij voor de Vrijheid. In zijn vroege jaren als kamerlid voor de VVD onderscheidde hij zich door donkerblauwe standpunten over langdurig werklozen en arbeidsongeschikten, en inzake economisch beleid is er naar verluidt nooit iets aan zijn lippen ontsnapt wat afweek van neoliberale doctrines. Nochtans zien we dat hij de hoeksteen van de liberale democratie, het gelijkheidsbeginsel, eruit wil. Hij is een liberaal die zich kant tegen de grote liberale waarden. Merkwaardig toch?

Of toch niet? In België, waar we de retoriek die Wilders nu produceert al ruim twintig jaar gewend zijn – het is dezelfde als die van het…

View original post 2.365 woorden meer

De Nationaal-Verlichting: de nieuwe politieke correctheid

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

350px-DOI_RousseauJan Blommaert

Politieke Correctheid staat voor datgene wat moet gezegd worden om politiek “normaal” te zijn. Ik ga een stukje nieuwe Politieke Correctheid beschrijven en ik noem het de Nationaal-Verlichting.

Er gaat geen dag voorbij in dit silly season voor de verkiezingen waarin ik niet de ene of andere politicus/politica een verwijzing naar de Waarden van de Verlichting in de mond hoor nemen. Dat gebeurt dan in frasen zoals “we mogen uiteraard geen duimbreed toegeven waar het de Waarden van de Verlichting betreft”. Deze frasen worden gebruikt in pleidooien voor de beperking van immigratie, voor het beteugelen van het dragen van de hoofddoek door Moslima’s en het verbieden van Islamscholen. En ze worden gebruikt tegen wat men Links noemt, want dat Links heeft al die dingen veel te laks aangepakt.

De Waarden van de Verlichting worden vervolgens doorgaans geherformuleerd: het gaat in feite over Onze Vlaamse Waarden. Meer…

View original post 456 woorden meer

Niet Hitler maar Breivik is het model voor Schild en Vrienden

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

templarsJan Blommaert

De Pano-uitzending van 5 September 2018 over het extreemrechtse jongensclubje Schild en Vrienden was voor velen een schok. Want achter de netjes gekapte en geschoren ideale schoonzonen bleek een verborgen wereldje te huizen, vol brutaal racisme, geweld en wapens, internationaal genetwerkt en goed georganiseerd in de online wereld, met geheime chatrooms waarin een strikte rangorde gehanteerd wordt, gaande van ‘normies’ tot ‘strijders’, en met een alfamannetje als onbetwistbare leider: ‘Eindbaas’ Dries Van Langenhove.

De verwijzing naar de jaren 1930 was snel gemaakt: Schild en Vrienden paste in een traditie van zwarte franjes rond de Vlaamse Beweging – het VNV, de Oostfrontstrijders, de neonazi’s van na de oorlog, de VMO. Die verwijzing maakt het mogelijk om Schild en Vrienden weg te zetten als een marginaal fenomeen – ook dat is deel van een lange traditie.

Het is een voorbeeld van de manier waarop we fenomenen uit de 21ste eeuw…

View original post 718 woorden meer